مراقبت از گیاه مارانتا

گل آپارتمانی مارانتا و شرایط نگهداری از آن

خاک مناسب : خاک کاملا سبک -مخلوطی از خاک جنگلی، خاک برگ وکمی ماسه مناسب مارانتا است.

بهترین دما : بهترین دما، دمای حدود ۱۶درجه است. اگر بین دو آبیاری سطح خاک خشک شود تا ۱۰درجه سانتی گراد هم مقاومت دارد. ولی در دمای نزدیک به ۳۰ درجه نیاز به غبار پاشی دارد.
آبیاری مورد نیاز : در تابستان ۲-۳ بار در هفته و در زمستان یک بار – در طول دوره رشد بایستی مخلوط خاک به طور دایم مرطوب نگهداری شود .در طول دوره رکود گیاه نیز بایستی در هنگام آبیاری مجدد از خشک بودن سطحی خاک اطمینان حاصل نمود.

رطوبت : به رطوبت نسبتاً زیاد هوا نیاز دارد. در تابستان گیاه را بصورت روزانه و در زمستان بصورت هفتگی غبار پاشی کنید. کاشت گروهی و همراه با گیاهان دیگر در یک گلدان برای تامین نیاز رطوبتی روش جالبی است. علاوه بر این میتوان به زیر گلدان همراه با سنگ ریزه آب اضافه کرد.

نور : سایه تا نور معمولی بهترین شرایط نوری برای مارانتا است، بنابراین آن را در نور مستقیم آفتاب بخصوص در ظهر تابستان قرار ندهید. در تابستان سایه و در زمستان تمایل به نور بیشتری دارد.

بیماری ها و آفات مارانتا و درمان :
برگها رنگ پریده و رگبرگها زایل میشود : بعلت هوای تاریک و یا کمبود عناصر غذایی است. گلدان را به محل روشن تر ببرید و یا هر دو هفته یکبار تغذیه مصنوعی انجام دهید.
برگها رنگ پریده : نور زیاد علت ان است. گیاه را به محل کم نورتری منتقل کنید.
برگها پژمرده و پیچیده : دمای محیط برای مارانتا سرد و یا اینکه تشنه است.
آفات :
در اثر فعالیت حشر آفت لکه های سفید پنبه ای در محل اتصال دمبرگ به ساقه به وجود می آید باید هردو هفته یک بار باسم حشره کش نفوذی سمپاشی کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *